Quảng cáo

Video

Thống kê

Số người đang online: 8
Số truy cập hôm nay: 2314
Tổng số người truy cập: 109814

Tìm kiếm

Sản phẩm xem nhiều

Danh mục TCVN về BHLĐ-ATLĐ cập nhật 20/08/2013

Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động

 

 

Mã số

Tên tiêu chuẩn

Quyết định số 3733/2002/QĐ - BYT của Bộ truởng Bộ Y tế ngày 10 tháng 10 năm 2002

Hai mươi mốt (21) tiêu chuẩn, năm (5) nguyên tắc và bảy (07) thông số vệ sinh lao động

TCVN 6561-1999

An toàn bức xạ ion hóa tại các cơ sở X quang y tế

TCVN 5126-90

Rung

Giá trị cho phép tại chỗ làm việc

TCVN 5127-90

Rung cục Bộ
Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy đóng tầu

TCVN 4499-88

Không khí vùng làm việc
Phương pháp đo nồng độ chất đọc bằng ống bột chỉ thị

TCVN 5704 – 1993

Không khi vùng làm việc

Phương pháp xác định hàm lượng bụi

TCVN 5971-1995

ISO 6767 : 1990

Không khí xung quanh - Xác định nồng độ khối lượng của lưu huỳnh Dioxit - Phương pháp

TCVN 6152 : 1996

Không khí xung quanh - Xác định hàm lượng chì bụi của sỏi khí thu được trên trên cái lọc - Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử

TCVN 5508-1991

Không khí vùng làm việc vi khí hậu

giá trị cho phép, phương pháp đo và đánh giá

TCVN 5754 – 1993

Không khí vùng làm việc - Phương pháp xác định nồng độ hơi khí độc - Phương pháp chung lấy mẫu

TCVN 6137: 1996

- Không khí xung quanh - Xác định nồng độ

khối lượng của nitơ dioxit

- Phương pháp Griss - Saltzman cải biên

TCXD VN 06:2004

“Nhà ở và công trình công cộng - Các thông số vi khí hậu trong phòng ”

TCVN 2062 : 1986

Chiếu sáng nhân tạo

trong nhà máy xí nghiệp dệt thoi sợi bông

TCVN 3257: 1986 Nhóm T

Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy xí nghiệp may công nghiệp

TCVN 3743-1983

Chiếu sáng nhân tạo các nhà công nghiệp và công trình công nghiệp

TCVN 2063: 1986 Nhóm T

Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy cơ khí

TCVN 3258: 1986 Nhóm T

Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy đóng tầu

Tiêu chuẩn ngành
52 TCN 351 - 89

- Quy định phương pháp xác định Sunfua dioxyt trong không khí vùng làm việc.
- Phương pháp xác định chỉ giới hạn ở mức thấp nhất 0,01 mg/l không khí.

TCN 353 - 89

Phương pháp hấp thụ bằng BARYT

TCVN 5509-1 991

Giới hạn tối đa cho phép bụi trong không khí khu vực sản xuất

TCVN 4877-89

Không khí vùng làm việc - Phương pháp xác định Clo

Tiêu chuẩn ngành
52 TCN 354 - 89

Quy định phương pháp xác định chì trong không khí vùng làm việc (Phương pháp này chỉ xác định mức thấp nhất 0,2 microgam (Pb)/lít không khí)

Tiêu chuẩn ngành
52 TCN 352 -89

Cacbon Oxyt

TCVN 3985 : 1999

Âm học - Mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc

TCVN 5965 - 1995 
ISO 1996/3:1987

Âm học - Mô tả và đo tiếng ồn môi trường áp dụng các giới hạn tiếng ồn

TCVN 5964 : 1995
ISO 1996/1 : 1982

Âm học - Mô tả và đo tiếng ồn môi trường - Các đại lượng và phương pháp đo chính

 

iêu chuẩn Việt Nam về an toàn hóa chất

 

 

TCVN 3149-79

Tạo các lớp phủ kim loại và các lớp phủ vô cơ Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 3164-79

Các chất độc hại
Phân loại và những yêu cầu chung về an toàn

TCVN 4202 - 86

Hệ thống lạnh - Kỹ thuật an toàn

TCVN 4586-1997

Vật liệu nổ công nghiệp
Yêu cầu an toàn về bảo quản vận chuyển và sử dụng

TCVN 5331 - 91

Thiết bị axetylen
Yêu cầu an toàn đối với kết cấu bình sinh khí

TCVN 5332 - 91

Thiết bị axetylen
Yêu cầu an toàn đối với kết cấu thiết bị công nghệ chính

TCVN 5507:2002

Hóa chất nguy hiểm - Qui phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản, vận chuyển (Soát xét lần 2)

TCVN 5507-1991

Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong sản xuất, sử dụng,bảo quản và vận chuyển (Soát xét lần 1)

TCVN 5663-1992

Thiết bị lạnh
Yêu cầu an toàn

TCVN 6174 – 1997

Vật liệu nổ công nghiệp yêu cầu an toàn về sản xuất - Thử nổ và nghiệm thu (Soát xét lần 2)

TCVN 6223 : 1996

Cửa hàng khí đốt hóa lỏng
Yêu cầu chung về an toàn

TCXD 177-1993

Đường ống dẫn khí đặt ở đất liền. 
Quy định kĩ thuật tạm thời về hành lang an toàn

 

Tiêu chuẩn Việt Nam về An toàn sản xuất

 

 

TCVN 4744 – 89

Qui phạm kỹ thuật an toàn
Trong các cơ sở cơ khí

TCVN 2287-78

Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - Quy định cơ bản

TCVN 2288-1978

Các yêu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất - Phân loại

TCVN 2289-78

Quá trình sản xuất - Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 2292-78

Công việc sơn - Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 2293-78

Gia công gỗ - Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 3146-1986

Công việc hàn điện - Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 3147 – 90

(Soát xét lần thứ 1)

Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ
Yêu cầu chung

TCVN 3673 - 81

Bao bì sử dụng trong sản xuất
Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 4245-96

Yêu cầu kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng oxi, axetylen

TCVN 4730-1989

Sản xuất gạch ngói nung 
Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 5041 - 89 
(ISO 7731 - 1986)

Tín hiệu báo nguy ở nơi làm việc - Tín hiệu âm thanh báo nguy

TCVN 5178-1990

Quy phạm kĩ thuật an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên

TCVN 5308-91

Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng

TCXD 66-1991

Vận hành khai thác hệ thốngcấp thoát nước. Yêu cầu an toàn

 

Tiêu chuẩn Việt Nam về An toàn điện

 

Mã số

Tên tiêu chuẩn

TCVN 2295 -78

Tủ điện của thiết bị phân phối trọn bộ
và của trạm biến áp trọn bộ - Yêu cầu an toàn

TCVN 2329-78

Vật liệu cách điện rắn
Phương pháp thử, Điều kiện tiêu chuẩn của môi trường xung quanh và việc chuẩn bị mẫu

TCVN 2330 - 78

Vật liệu cách điện rắn
Phương pháp xác định độ bền điện với điện áp xoay chiều tần số công nghiệp

TCVN 2572 - 78

Biển báo về an toàn điện

TCVN 3144 - 79

Sản phẩm kỹ thuật điện
Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 3145-79

Khí cụ đóng cắt mạch điện, điện áp đến 1000V - Yêu cầu an toàn

TCVN 3259 - 1992

Máy biến áp và cuộn kháng điện lưc - Yêu cầu an toàn

TCVN 3620-1992

Máy điện quay - Yêu cầu an toàn

TCVN 3623 - 81

Khí cụ điện chuyển mạch điện áp đến 1000V - Yêu cầu kỹ thuật chung

TCVN 3718-82

Trường điện tần số Ra-đi-ô
Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 4086-85

An toàn điện trong xây dựng - Yêu cầu chung

TCVN 4114-85

Thiết bị kỹ thuật điện có điện áp lớn hơn 1000V Yêu cầu an toàn

TCVN 4115 - 85

Thiết bị ngắt điện bảo vệ người dùng ở các máy và dụng cụ điện di động có điện áp đến 1000 V - Yêu cầu kỹ thuật chung

TCVN 4163-85

Máy điện cầm tay - Yêu cầu an toàn

TCVN 4726 – 89

Kỹ thuật an toàn Máy cắt kim loại
Yêu cầu đối với trang bị điện

TCVN 5180-90(STBEV 1727-86)

Pa lăng điện - Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 5334-1991

Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu
Qui phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế và lắp đặt

TCVN 5556 – 1991

Thiết bị hạ áp 
Yêu cầu chung về bảo vệ chống điện giật

TCVN 5699-1:1998
IEC 335-1:1991

An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự

TCVN 5717 – 1993

Van chống sét

TCVN 6395-1998

Thang máy điện
Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

TCXD 46 : 1984

Chống sét cho các công trình xây dựng
Tiêu chuẩn thiết kế, thi công.

 

Tiêu chuẩn Việt Nam về An toàn máy cơ khí

 

 

Mã số

Tên tiêu chuẩn

TCVN 2290-78

Thiết bị sản xuất - Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 2296-89

Thiết bị rèn ép -Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 3288-1979

Hệ thống thông gió – yêu cầu chung về an toàn

TCVN 4244-1986

Quy phạm kĩ thuật an toàn thiết bị nâng

TCVN 4431-1987

Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng toàn phần
Lan can an toàn - Điều kiện kĩ thuật

TCVN 4717-89

Thiết bị sản xuất che chắn an toàn - Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 4722-89

Thiết bị gia công gỗ - Yêu cầu kỹ thuật an toàn

TCVN 4723-89

Thiết bị gia công gỗ - Yêu cầu an toàn về kết cấu máy

TCVN 4725-1989

Máy cắt kim loại - Yêu cầu chung và an toàn đối với kết cấu máy

TCVN 4726 - 89

Máy cắt kim loại - Yêu cầu đối với trang thiết bị điện

TCVN 4755 - 89
(ST SEV 4474 - 84)

Cần trục - Yêu cầu an toàn đối với thiết bị thủy lực

TCVN 5019-89

Thiết bị AXETYLEN - Yêu cầu an toàn

TCVN 5181-90

Thiết bị nén khi - yêu cầu chung về an toàn

TCVN 5183-90

Máy cắt kim loại
Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy mài và máy đánh bóng.

TCVN 5184-90

Máy cắt kim loại
Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy mài và máy đánh bóng.

TCVN 5658-1992

Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy tiện

TCVN 5186 - 90

Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy phay

TCVN 5187-90 
ST SEV 577-77 )

Máy cắt kim loại - Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy doa ngang

TCVN 5188 - 90

Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy bao, xọc và chuốt

TCVN 5346 - 91
(ST SEV 5307 - 85)

Kỹ thuật an toàn nồi hơi và nồi nước nóng
Yêu cầu chung đối với việc tính độ bền

TCVN 5636 - 91

Thiết bị đúc - Yêu cầu về an toàn

TCVN 5658-1992

Ô tô - Hệ thống phanh - Yêu cầu chung và phương pháp thử

TCVN 5659 - 1992

Thiết bị sản xuất bộ phận điều khiển
Yêu cầu về an toàn chung

TCVN 5744-1993

Thang máy - Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng

TCVN 5862 : 1995
(Thay thế TCVN 4244-86 - Phụ lục 1)

Thiết bị nâng - Phân loại theo chế độ làm việc

TCVN 5863-95

Thiết bị nâng
Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng

TCVN 5864-1995

Thiết bị nâng
Cáp thép, tang, ròng rọc, xích và đĩa xích 
Yêu cầu an toàn

TCVN 5866-1995

Thang máy
Cơ cấu an toàn cơ khí

TCVN 5867-1995

Thang máy - Cabin, đối trọng, ray dẫn hướng
Yêu cầu an toàn

TCVN 6004-1995

Nồi hơi
Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo

TCVN 6005-95

Thiết bị chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tọa, phương pháp thử

TCVN 6006-95

Nồi hơi
Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa

TCVN 6007-1995

Nồi hơi - Yêu cầu về kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, phương pháp thử

TCVN 6008-1995

Thiết bị áp lực - Mối hàn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 6153-1996

Bình chịu áp lực
Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo

TCVN 6154-1996

Bình chịu áp lực 
Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo - Phương pháp thử

TCVN 6155-1996

Bình áp lực
Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sửa dụng, sửa chữa

TCVN 6156-1996

Bình chịu áp lực 
Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa - Phương pháp thử

TCVN 6290 - 1997

Chai chứa khí - Chai chứa các khí vĩnh cửu - Kiểm tra tại thời điểm nạp khí

TCVN 6291 - 1997

Chai chứa khí - Chai chứa khí đựng trong công nghiệp - Ghi nhãn để nhận biết khí chứa

TCVN 6292-1997

Chai chứa khí - Chai chứa khí đựng trong y tế - Ghi nhãn để nhận biết khí chứa

TCVN 6293 - 1997

Chai chứa khí - Chai chứa khí đựng trong y tế - Ghi nhãn để nhận biết khí chứa

TCVN 6296 - 1997

Chai chứa khí - Dấu hiệu phòng ngừa

TCVN 6396-1998

Thang máy thủy lực - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

TCXDVN 296: 2004

Giàn giáo các yêu cầu về an toàn

 

Tiêu chuẩn Việt Nam về An toàn cháy nổ

 

Mã số

Nội dung tiêu chuẩn

TCVN 2622-1995

Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế.

TCVN 3254-1989

An toàn cháy - Yêu cầu chung

TCVN 3255-1986

An toàn nổ - Yêu cầu chung

TCVN 3991-85

Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng. Thuật ngữ - Định nghĩa

TCVN 4879-1989

Phòng cháy - Dấu hiệu an toàn

TCVN 5279-90

Bụi cháy - An toàn cháy nổ - Yêu cầu chung

TCVN 5738-1993

Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 6161-1996

Phòng cháy chữa cháy - chợ và trung tâm thương mại- Yêu cầu thiết kế

TCXD 215-1998

Phòng cháy chữa cháy Từ vựng - Phát hiện cháy và báo động cháy

TCXD 217-1998

Phòng cháy chữa cháy
Từ vựng - Thuật ngữ chuyên dụng cho phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm

TCVN 3890-84

Phương tiện và thiết bị chữa cháy Bố trí, bảo quản , kiểm tra , bảo dưỡng

TCVN 4878-1989

Phân loại cháy

TCVN 5040-1990

Thiết bị phòng cháy và chữa cháy
Kí hiệu hình vẽ dựng trên sơ đồ phòng cháy 
Yêu cầu kĩ thuật

TCVN 5303-1990

An toàn cháy - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 6161 - 1996

Phòng cháy chữa cháy - Nhà cao tầng - Yêu cầu thiết kế

TCVN 6379-1998

Thiết bị chữa cháy Trụ nước chữa cháy -Yêu cầu kĩ thuật

TCXD 216-1998

Phòng cháy chữa cháy 
Từ vựng – Thiết bị chữa cháy

TCXD 218-1998

Hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy - Quy định chung

 

Tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị bảo hộ lao động

 

Mã số

Tên tiêu chuẩn

TCVN 1841-76

Bao tay bảo hộ lao động bằng da, giả da và bạt

TCVN 2291-78

Phương tiện bảo vệ người lao động - Phân loại

TCVN 2606-78

Phương tiện bảo vệ tay - Phân loại

TCVN 2607-78

Quần áo bảo hộ lao động - Phân loại

TCVN 2608-78

Giầy bảo hộ lao động bằng da và vải - Phân loại

TCVN 2609-78

Kính bảo hộ lao động - Phân loại

TCVN 3579- 81

Kính bảo hộ lao động - Mắt kính không màu

TCVN 3580- 81

Kính bảo hộ lao động - Cái lọc sáng bảo vệ mắt

TCVN 3581- 81

Kính bảo hộ lao động - Yêu cầu kỹ thuật chung - Phương pháp thử

TCVN 3740- 82

Mặt nạ và bán mặt nạ lọc độc công nghiệp - Hộp lọc - Phương pháp xác định thời gian có tác dụng bảo vệ của hộp lọc đồi với các chất độc dạng hơi.

TCVN 3741- 82

Mặt nạ và bán mặt nạ lọc độc công nghiệp - Hộp lọc - Phương pháp xác định thời gian có tác dụng bảo vệ của hộp lọc đối với các chất độc dạng khí.

TCVN 3742- 82

Mặt nạ và bán mặt nạ lọc độc công nghiệp - Hộp lọc - Phương pháp xác định thời gian có tác dụng bảo vệ của hộp lọc đối với Cacbonoxyt

TCVN 5039-90 
(ISO 4851 - 1979)

Phương tiện bảo vệ mắt Cái lọc tia cực tím - Yêu cầu sử dụng và truyền quang

TCVN 5082-90
(ISO 4849 - 1981)

Phương tiện bảo vệ mắt - Yêu cầu kỹ thuật - Cái lọc sáng - Yêu cầu sử dụng và truyền quang

TCVN 5083-90 
(ISO 4850 - 1979)

Phương tiện bảo vệ mắt cá nhận dùng cho hàn và các kỹ thuật liên quan - Cái lọc sáng- Yêu cầu sử dụng và truyền quang

TCVN 5586-1991

Găng tay cách điện

TCVN 5587-1991

Sào cách điện

TCVN 5588-1991

Ủng cách điện

TCVN 5589 - 1991

Thảm cách điện

TCVN 6407-1998

Mũ an toàn công nghiệp

TCVN 6409-1998

Giầy, ủng cao su dẫn điện có lót- Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 6410:1998
ISO 2251:1991

Giầy ủng, cao su - Giày ủng, cao su chống tĩnh điện có lót -Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 6412-90

Giầy ủng chuyên dụng - Xác định khả năng chống trượt

TCVN 6515-1999

Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân - Thuật ngữ

TCVN 6516-99

Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân - Phương pháp thử nghiệm quang học

TCVN 6517-1999

Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân- Phương pháp thử nghiệm phi quang học

TCVN 6518-1999

Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân.- Kính lọc tia hồng ngoại- Yêu cầu sử dụng và truyền xạ

TCVN 6519-1999

Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân - Kính lọc và Kính bảo vệ mắt chống bức xạ laze

TCVN 6520 : 1999

Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân - Bảng khái quát các yêu cầu - Yêu cầu đối với mắt kính và phương tiện bảo vệ mắt

TCVN 6692-2000

Quần áo bảo vệ - Quần áo chống hóa chất lỏng - Xác định độ chống thấm của vật liệu đối với chất lỏng dưới áp suất

 

Box hình ảnh

Tỷ giá

Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank ngày : 9/18/2021 1:56:30 AM
Mã NTMuaCKBán
AUD 16 1616
CAD 17 1718
CHF 23 2424
CNY 3 33
DKK 0 33
EUR 26 2627
GBP 30 3031
HKD 2 22
INR 0 309321
JPY 202 204214
KRW 17 1920
KWD 0 7578
MYR 0 55
NOK 0 22
RUB 0 313349
SAR 0 66
SEK 0 22
SGD 16 1617
THB 607 674699
USD 22 2222

Bản đồ

Liên kết

Nhận email

Dịch

Đăng ký

Tên Đăng Nhập:Mật Khẩu:


 
Quên mật khẩu  Đăng ký

Hỗ trợ trực tuyến

  • Kinh doanh 1 | 01647345012
  • Kinh doanh 2 |01223497427
  • Hotline: 0838.459.163